Vem är jag

Terapeut Christina McCabe

Christina McCabe – Samtalsterapeut inom KBT (kognitiv beteende terapi) steg 1
Utbildad Anhörigterapeut.
Utbildad i ACT acceptanance & committment Therapy
Par & Familjebehandlare.

Cert. Rekryterare i KBR (kompetensbaserad rekrytering).
Utbildad hälsoutvecklare, cert. massör.
Canceröverlevare.
Har arbetat på SCÄ (Stockholms Centrum för Ätstörningar)
Har varit volontär på MIND självmordslinje i 1½ år.
Har varit volontär på Min Stora Dag.
Har volontär arbetat i Kambodja på skola och barnhem.
Den röda tråden i mitt liv har alltid varit mötet med människan.

Välkommen att höra av dig till mig!
Hos mig får man tid omgående för KBT terapi i Stockholm!

Telnr: 0733-622106
Mail: boka@kbtsodermalm.se,
Hemsida: www.kbtsodermalm.se,